รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
181 หมู่ที่ 3 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด   ตำบลที่วัง  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80310
เบอร์แฟกส์ 0-7536-3484


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :