สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.88 KB
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง-โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม (1)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 662.85 KB