ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปิดรับสมัคร ม.1 รอบที่สอง
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66
ประกาศเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม เรื่อง การสอบแข่งขันวัดความรู้ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาภาษาจีน
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 65
Facebook โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 65
สารนุกรมไทยสำหรับเยาวชน
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 65
ประกาศการรับสมัครนักเรียน 2565
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงฝึกงาน 102/27
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 64
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 มัธยมศึกษาปีที่ 1-5
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 64
ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 64
รายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) การจ้างเหมาบริการตำแหน่งแม่บ้าน โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 63
ประกาศโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม รับสมัครแม่บ้าน
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 63
เอกสารปลดประกาศ-จัดซื้อจัดจ้าง
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 63
ประกาศ-ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล-วงโยธวาทิต
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 63