ผู้บริหาร

นายเฉลิมชัย จิตรสำรวย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
การบริหารงานงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/08/2020
ปรับปรุง 10/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 84240
Page Views 111502
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนพิชัยสิทยธิ์ศึกษา ฉวาง
2 โรงเรียนประสานศิลป์ศึกษา ฉวาง
3 โรงเรียนวัดกะเปียด กะเปียด ฉวาง
4 โรงเรียนบ้านคลองขัน กะเปียด ฉวาง
5 โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ กะเปียด ฉวาง
6 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด ฉวาง ฉวาง
7 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ฉวาง ฉวาง 075-481416
8 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ฉวาง ฉวาง
9 โรงเรียนอักษรวิทย์ ฉวาง ฉวาง
10 โรงเรียนฉวาง ฉวาง ฉวาง
11 โรงเรียนฉวางสงเคราะห์ ฉวาง ฉวาง
12 โรงเรียนวัดควนสูง ฉวาง ฉวาง
13 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ฉวาง ฉวาง 075481202
14 โรงเรียนวัดวังม่วง ฉวาง ฉวาง
15 โรงเรียนวัดโคกเมรุ นากะชะ ฉวาง
16 โรงเรียนวัดมะเฟือง นากะชะ ฉวาง
17 โรงเรียนบ้านนาเส โรงเรียนดีประจำตำบลนากะชะ นากะชะ ฉวาง 0-7576-2528
18 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม นาเขลียง ฉวาง
19 โรงเรียนวัดนาเขลียง นาเขลียง ฉวาง
20 โรงเรียนวัดศิลา นาแว ฉวาง
21 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ นาแว ฉวาง
22 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว นาแว ฉวาง
23 โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ นาแว ฉวาง
24 โรงเรียนวัดควนยูง นาแว ฉวาง
25 โรงเรียนบ้านสวนอาย ละอาย ฉวาง
26 โรงเรียนบ้านป่าพาด ละอาย ฉวาง 082-2762660
27 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ ละอาย ฉวาง
28 โรงเรียนบ้านเศลาใต้ ละอาย ฉวาง
29 โรงเรียนบ้านโคกยาง ละอาย ฉวาง
30 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง ละอาย ฉวาง 075-361614
31 โรงเรียนวัดมะปรางงาม ละอาย ฉวาง
32 โรงเรียนอนุบาลบุญญธิดา ละอาย ฉวาง
33 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญอาภา หลักช้าง ฉวาง
34 โรงเรียนบ้านคลองสาย ห้วยปริก ฉวาง 075450020
35 โรงเรียนบ้านห้วยปริก ห้วยปริก ฉวาง
36 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม ห้วยปริก ฉวาง 08-1273-1952
37 โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ไม้เรียง ฉวาง
38 โรงเรียนเจริญมิตร ไม้เรียง ฉวาง
39 โรงเรียนวัดหาดสูง ไม้เรียง ฉวาง 07-671238
40 โรงเรียนบ้านกันละ ไม้เรียง ฉวาง
41 โรงเรียนวัดไม้เรียง ไม้เรียง ฉวาง
42 โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว ไม้เรียง ฉวาง 0-7540-8271
43 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล ไสหร้า ฉวาง
44 โรงเรียนวัดโคกหาด ไสหร้า ฉวาง 075-419122
45 โรงเรียนเจริญวิทย์ ไสหร้า ฉวาง 075-486737
46 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ไสหร้า ฉวาง
47 โรงเรียนวัดควนสะตอ ไสหร้า ฉวาง
48 โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง ไสหร้า ฉวาง
49 โรงเรียนสหวิทยากร ไสหร้า ฉวาง
50 โรงเรียนบ้านควน ไสหร้า ฉวาง 0-7548-1419
51 โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร ไสหร้า ฉวาง
52 โรงเรียนบ้านนา ช้างกลาง ช้างกลาง
53 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา ช้างกลาง ช้างกลาง
54 โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 ช้างกลาง ช้างกลาง
55 โรงเรียนบ้านคลองกุย ช้างกลาง ช้างกลาง
56 โรงเรียนจันดีพิทยาคม ช้างกลาง ช้างกลาง
57 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน ช้างกลาง ช้างกลาง
58 โรงเรียนบ้านกุยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง
59 โรงเรียนบ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง
60 โรงเรียนวัดควนส้าน ช้างกลาง ช้างกลาง
61 โรงเรียนบ้านจันดี ช้างกลาง ช้างกลาง
62 โรงเรียนบ้านคลองงา ช้างกลาง ช้างกลาง
63 โรงเรียนบ้านไทรงาม สวนขัน ช้างกลาง
64 โรงเรียนบ้านคลองปีก สวนขัน ช้างกลาง
65 โรงเรียนวัดสวนขัน สวนขัน ช้างกลาง
66 โรงเรียนบ้านคลองปีกเหนือ สวนขัน ช้างกลาง
67 โรงเรียนพิศิษฐ์อนุสรณ์ สวนขัน ช้างกลาง
68 โรงเรียนบ้านควนตม หลักช้าง ช้างกลาง
69 โรงเรียนวัดหลักช้าง หลักช้าง ช้างกลาง
70 โรงเรียนพึ่งตนเอง หลักช้าง ช้างกลาง
71 โรงเรียนวัดจันดี หลักช้าง ช้างกลาง 0-7548-6315
72 โรงเรียนบ้านนาปราน หลักช้าง ช้างกลาง
73 โรงเรียนบ้านหนองเตย หลักช้าง ช้างกลาง
74 โรงเรียนจุฑาวิทย์ ถ้ำพรรณรา
75 โรงเรียนบ้านแพรกกลาง คลองเส ถ้ำพรรณรา
76 โรงเรียนพรรณราชลเขต ดุสิต ถ้ำพรรณรา
77 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ดุสิต ถ้ำพรรณรา
78 โรงเรียนบ้านพรุวง ดุสิต ถ้ำพรรณรา 075-450028
79 โรงเรียนวัดสวนพิกุล ดุสิต ถ้ำพรรณรา
80 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ ดุสิต ถ้ำพรรณรา
81 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์งาม ดุสิต ถ้ำพรรณรา
82 โรงเรียนบ้านนาพา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
83 โรงเรียนบ้านปลายเส ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
84 โรงเรียนวัดควนกอ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา 075306234
85 โรงเรียนวัดปากท่าซอง ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
86 โรงเรียนบ้านวังตลับ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
87 โรงเรียนบ้านปลายรา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
88 โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้มค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กะปาง ทุ่งสง
89 โรงเรียนอนุบาลคำหง กะปาง ทุ่งสง
90 โรงเรียนบ้านคลองตูก กะปาง ทุ่งสง
91 โรงเรียนอนุบาลคำแหง กะปาง ทุ่งสง 0878862729, 075495153
92 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กะปาง ทุ่งสง
93 โรงเรียนวัดกะโสม กะปาง ทุ่งสง 00000000
94 โรงเรียนบ้านพูน กะปาง ทุ่งสง
95 โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 ควนกรด ทุ่งสง
96 โรงเรียนบ้านหน้าเขา ควนกรด ทุ่งสง
97 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ควนกรด ทุ่งสง
98 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ควนกรด ทุ่งสง
99 โรงเรียนตันติวัตร ชะมาย ทุ่งสง
100 โรงเรียนวัดวังหีบ ชะมาย ทุ่งสง 0818801236
101 โรงเรียนวัดเขากลาย ชะมาย ทุ่งสง
102 โรงเรียนบ้านพรพรหม ชะมาย ทุ่งสง 0908027993
103 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ชะมาย ทุ่งสง 075-412375
104 โรงเรียนบ้านจำปา ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7545-0040
105 โรงเรียนมหาราช 3 ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
106 โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
107 โรงเรียนมนต์หทัย ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
108 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
109 โรงเรียนทุ่งสง ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
110 โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7577-3275
111 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ที่วัง ทุ่งสง
112 โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังยวน ที่วัง ทุ่งสง 0-7575-6078
113 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ ที่วัง ทุ่งสง 075-770035
114 โรงเรียนบ้านชายคลอง ที่วัง ทุ่งสง 0818801236
115 โรงเรียนวัดควนชม ที่วัง ทุ่งสง 0899098898
116 โรงเรียนวัดก้างปลา ที่วัง ทุ่งสง 075-538311
117 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ นาหลวงเสน ทุ่งสง
118 โรงเรียนวัดศิลาราย นาหลวงเสน ทุ่งสง
119 โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง นาหลวงเสน ทุ่งสง
120 โรงเรียนบ้านคอกช้าง นาหลวงเสน ทุ่งสง
121 โรงเรียนบ้านบนควน นาโพธิ์ ทุ่งสง 075755369
122 โรงเรียนบ้านเกาะปราง นาโพธิ์ ทุ่งสง
123 โรงเรียนบ้านเกาะยวน นาโพธิ์ ทุ่งสง
124 โรงเรียนบ้านวังยาว นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 075-757238
125 โรงเรียนบ้านบ่อมอง นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 0-7575-6620
126 โรงเรียนวัดวังขรี นาไม้ไผ่ ทุ่งสง
127 โรงเรียนวัดทุ่งส้าน นาไม้ไผ่ ทุ่งสง
128 โรงเรียนบ้านวังธน น้ำตก ทุ่งสง
129 โรงเรียนบ้านน้ำตก น้ำตก ทุ่งสง
130 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด น้ำตก ทุ่งสง
131 โรงเรียนเจริญวัยวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง
132 โรงเรียนรัตนศึกษาชนปรีดา ปากแพรก ทุ่งสง
133 โรงเรียนเจริญวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง
134 โรงเรียนเสริมปัญญา ปากแพรก ทุ่งสง
135 โรงเรียนสตรีทุ่งสง ปากแพรก ทุ่งสง
136 โรงเรียนกาญจนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง
137 โรงเรียนรัตนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง
138 โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้ม ปากแพรก ทุ่งสง
139 โรงเรียนวัดคงคาเจริญ หนองหงส์ ทุ่งสง 0-7541-2030
140 โรงเรียนบ้านนาเกิดผล หนองหงส์ ทุ่งสง 0-7532-8497
141 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช หนองหงส์ ทุ่งสง
142 โรงเรียนบ้านคลองขุด หนองหงส์ ทุ่งสง 075302043
143 โรงเรียนบ้านนาป่าประชาสรรค์ หนองหงส์ ทุ่งสง
144 โรงเรียนวัดนิคมคีรี เขาขาว ทุ่งสง
145 โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง เขาขาว ทุ่งสง 075-757579
146 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม เขาขาว ทุ่งสง 0-7545-0035
147 โรงเรียนบ้านเขาตาว เขาขาว ทุ่งสง
148 โรงเรียนบ้านไสส้าน เขาขาว ทุ่งสง
149 โรงเรียนบ้านหนองท่อม เขาโร ทุ่งสง 075774334
150 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เขาโร ทุ่งสง 075-774347 ,089-2838340
151 โรงเรียนบ้านหนองปลิง เขาโร ทุ่งสง 075363465
152 โรงเรียนบ้านวังเต่า เขาโร ทุ่งสง 075804170
153 โรงเรียนบ้านนาพรุ เขาโร ทุ่งสง 0-75479698
154 โรงเรียนวัดเขาโร เขาโร ทุ่งสง
155 โรงเรียนบ้านบางปรน กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ ไม่มี
156 โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 075-354550 และ 075-450051
157 โรงเรียนบ้านบ่อปลา กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
158 โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
159 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
160 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 075-758030
161 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ กุแหระ ทุ่งใหญ่
162 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน กุแหระ ทุ่งใหญ่
163 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ กุแหระ ทุ่งใหญ่ 0872684953
164 โรงเรียนราชเวชพิศาล กุแหระ ทุ่งใหญ่
165 โรงเรียนบ้านวังหิน ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
166 โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
167 โรงเรียนวัดภูเขาหลัก ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 075450057
168 โรงเรียนบ้านโคกวัด ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
169 โรงเรียนวัดควนยูง ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
170 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
171 โรงเรียนบ้านก่องาม ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
172 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
173 โรงเรียนวัดขนาน ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
174 โรงเรียนวัดใหม่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
175 โรงเรียนวัดคลังสินธาราม ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
176 โรงเรียนบ้านห้วยรื่น ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
177 โรงเรียนบ้านนาท่อม ท่ายาง ทุ่งใหญ่
178 โรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
179 โรงเรียนวัดควนสระบัว ท่ายาง ทุ่งใหญ่
180 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ท่ายาง ทุ่งใหญ่
181 โรงเรียนวัดท่ายาง ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 075489082
182 โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
183 โรงเรียนบ้านพอโกบ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
184 โรงเรียนไกรแก้ว ท่ายาง ทุ่งใหญ่
185 โรงเรียนสุมณฑาศึกษา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7548-9237
186 โรงเรียนบ้านบางตะเภา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 075-368677
187 โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
188 โรงเรียนบ้านบางรูป บางรูป ทุ่งใหญ่
189 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด บางรูป ทุ่งใหญ่
190 โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ บางรูป ทุ่งใหญ่
191 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม บางรูป ทุ่งใหญ่
192 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ปริก ทุ่งใหญ่
193 โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ ปริก ทุ่งใหญ่
194 โรงเรียนบ้านควนอวดพัน ปริก ทุ่งใหญ่ 0-7548-9192
195 โรงเรียนบ้านหนองคล้า ปริก ทุ่งใหญ่
196 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม ปริก ทุ่งใหญ่ 086-102-6326
197 โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ ปริก ทุ่งใหญ่
198 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ปริก ทุ่งใหญ่
199 โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์วชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ ปริก ทุ่งใหญ่
200 โรงเรียนบ้านควนลำภู ปริก ทุ่งใหญ่
201 โรงเรียนวัดควน ปริก ทุ่งใหญ่ 075758242
202 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ทุ่งสง นาบอน 075-479460
203 โรงเรียนบ้านคลองโอม ทุ่งสง นาบอน
204 โรงเรียนบ้านไสยูงปัก ทุ่งสง นาบอน
205 โรงเรียนวัดหนองดี ทุ่งสง นาบอน 0-7530-0915
206 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ทุ่งสง นาบอน 0878976044
207 โรงเรียนบ้านคลองจัง (วรรณ - สิงห์อุทิศ) นาบอน นาบอน
208 โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ นาบอน นาบอน
209 โรงเรียนบ้านนาบอน นาบอน นาบอน
210 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นาบอน นาบอน
211 โรงเรียนประชาอุทิศ นาบอน นาบอน
212 โรงเรียนสหมิตรบำรุง นาบอน นาบอน
213 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน นาบอน นาบอน
214 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ แก้วแสน นาบอน
215 โรงเรียนวัดเกาะสระ แก้วแสน นาบอน
216 โรงเรียนนาบอน แก้วแสน นาบอน
217 โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 แก้วแสน นาบอน
218 โรงเรียนบ้านหนองยาง แก้วแสน นาบอน 08-10822132 , 08-64705185
219 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ บางขัน บางขัน
220 โรงเรียนบ้านควนประ บางขัน บางขัน 086-2674004
221 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว บางขัน บางขัน
222 โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางขัน บางขัน
223 โรงเรียนบ้านปากแพรก บางขัน บางขัน 0-7537-1058
224 โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย บางขัน บางขัน
225 โรงเรียนบ้านนาตำเสา บ้านนิคม บางขัน
226 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน บ้านนิคม บางขัน 075-845-365
227 โรงเรียนสมสรร บ้านนิคม บางขัน
228 โรงเรียนบ้านเขาวง บ้านนิคม บางขัน
229 โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ บ้านลำนาว บางขัน
230 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ บ้านลำนาว บางขัน
231 โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ บ้านลำนาว บางขัน
232 โรงเรียนบ้านไสยาสน์ บ้านลำนาว บางขัน 075-371199
233 โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 บ้านลำนาว บางขัน 075450074
234 โรงเรียนวัดลำนาว บ้านลำนาว บางขัน ๐๗๕-๓๗๑๐๕๑
235 โรงเรียนบางขันวิทยา บ้านลำนาว บางขัน
236 โรงเรียนวัดวังหิน วังหิน บางขัน
237 โรงเรียนบ้านหนองเจ วังหิน บางขัน
238 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) วังหิน บางขัน
239 โรงเรียนบ้านสวน วังหิน บางขัน
240 โรงเรียนวัดปากจัง กะทูน พิปูน
241 โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 กะทูน พิปูน
242 โรงเรียนวัดนางเอื้อย กะทูน พิปูน
243 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง กะทูน พิปูน
244 โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว ควนกลาง พิปูน
245 โรงเรียนบ้านวังวัว ควนกลาง พิปูน
246 โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว ควนกลาง พิปูน
247 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง พิปูน พิปูน
248 โรงเรียนวัดมังคลาราม พิปูน พิปูน 0-7549-9010
249 โรงเรียนวัดโบราณาราม พิปูน พิปูน
250 โรงเรียนอนุบาลพิปูนวิทยา พิปูน พิปูน
251 โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ ยางค้อม พิปูน 089-9082971
252 โรงเรียนบ้านนาเหนือ ยางค้อม พิปูน
253 โรงเรียนวัดยางค้อม ยางค้อม พิปูน
254 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร เขาพระ พิปูน 0-7537-2495
255 โรงเรียนวัดหน้าเขา เขาพระ พิปูน
256 โรงเรียนวัดในไร่ เขาพระ พิปูน
257 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ เขาพระ พิปูน 0-7549-9114
258 โรงเรียนบ้านปากระแนะ เขาพระ พิปูน