ผู้บริหาร

นายเฉลิมชัย จิตรสำรวย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
การบริหารงานงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/08/2020
ปรับปรุง 09/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 155550
Page Views 208158
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนพิชัยสิทยธิ์ศึกษา ฉวาง
2 โรงเรียนประสานศิลป์ศึกษา ฉวาง
3 โรงเรียนวัดกะเปียด กะเปียด ฉวาง
4 โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ กะเปียด ฉวาง
5 โรงเรียนบ้านคลองขัน กะเปียด ฉวาง
6 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ฉวาง ฉวาง
7 โรงเรียนอักษรวิทย์ ฉวาง ฉวาง
8 โรงเรียนวัดวังม่วง ฉวาง ฉวาง
9 โรงเรียนวัดควนสูง ฉวาง ฉวาง
10 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด ฉวาง ฉวาง
11 โรงเรียนฉวางสงเคราะห์ ฉวาง ฉวาง
12 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ฉวาง ฉวาง 075-481416
13 โรงเรียนฉวาง ฉวาง ฉวาง
14 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ฉวาง ฉวาง 075481202
15 โรงเรียนวัดมะเฟือง นากะชะ ฉวาง
16 โรงเรียนวัดโคกเมรุ นากะชะ ฉวาง
17 โรงเรียนบ้านนาเส โรงเรียนดีประจำตำบลนากะชะ นากะชะ ฉวาง 0-7576-2528
18 โรงเรียนวัดนาเขลียง นาเขลียง ฉวาง
19 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม นาเขลียง ฉวาง
20 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ นาแว ฉวาง
21 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว นาแว ฉวาง
22 โรงเรียนวัดควนยูง นาแว ฉวาง
23 โรงเรียนวัดศิลา นาแว ฉวาง
24 โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ นาแว ฉวาง
25 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง ละอาย ฉวาง 075-361614
26 โรงเรียนบ้านสวนอาย ละอาย ฉวาง
27 โรงเรียนบ้านป่าพาด ละอาย ฉวาง 082-2762660
28 โรงเรียนวัดมะปรางงาม ละอาย ฉวาง
29 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ ละอาย ฉวาง
30 โรงเรียนบ้านโคกยาง ละอาย ฉวาง
31 โรงเรียนบ้านเศลาใต้ ละอาย ฉวาง
32 โรงเรียนอนุบาลบุญญธิดา ละอาย ฉวาง
33 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญอาภา หลักช้าง ฉวาง
34 โรงเรียนบ้านคลองสาย ห้วยปริก ฉวาง 075450020
35 โรงเรียนบ้านห้วยปริก ห้วยปริก ฉวาง
36 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม ห้วยปริก ฉวาง 08-1273-1952
37 โรงเรียนเจริญมิตร ไม้เรียง ฉวาง
38 โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว ไม้เรียง ฉวาง 0-7540-8271
39 โรงเรียนวัดไม้เรียง ไม้เรียง ฉวาง
40 โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ไม้เรียง ฉวาง
41 โรงเรียนวัดหาดสูง ไม้เรียง ฉวาง 07-671238
42 โรงเรียนบ้านกันละ ไม้เรียง ฉวาง
43 โรงเรียนวัดควนสะตอ ไสหร้า ฉวาง
44 โรงเรียนวัดโคกหาด ไสหร้า ฉวาง 075-419122
45 โรงเรียนบ้านควน ไสหร้า ฉวาง 0-7548-1419
46 โรงเรียนเจริญวิทย์ ไสหร้า ฉวาง 075-486737
47 โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร ไสหร้า ฉวาง
48 โรงเรียนสหวิทยากร ไสหร้า ฉวาง
49 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล ไสหร้า ฉวาง
50 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ไสหร้า ฉวาง
51 โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง ไสหร้า ฉวาง
52 โรงเรียนบ้านคลองงา ช้างกลาง ช้างกลาง
53 โรงเรียนบ้านจันดี ช้างกลาง ช้างกลาง
54 โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 ช้างกลาง ช้างกลาง
55 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน ช้างกลาง ช้างกลาง
56 โรงเรียนวัดควนส้าน ช้างกลาง ช้างกลาง
57 โรงเรียนบ้านคลองกุย ช้างกลาง ช้างกลาง
58 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา ช้างกลาง ช้างกลาง
59 โรงเรียนบ้านนา ช้างกลาง ช้างกลาง
60 โรงเรียนจันดีพิทยาคม ช้างกลาง ช้างกลาง
61 โรงเรียนบ้านกุยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง
62 โรงเรียนบ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง
63 โรงเรียนบ้านคลองปีกเหนือ สวนขัน ช้างกลาง
64 โรงเรียนวัดสวนขัน สวนขัน ช้างกลาง
65 โรงเรียนบ้านไทรงาม สวนขัน ช้างกลาง
66 โรงเรียนบ้านคลองปีก สวนขัน ช้างกลาง
67 โรงเรียนพิศิษฐ์อนุสรณ์ สวนขัน ช้างกลาง
68 โรงเรียนวัดหลักช้าง หลักช้าง ช้างกลาง
69 โรงเรียนพึ่งตนเอง หลักช้าง ช้างกลาง
70 โรงเรียนบ้านหนองเตย หลักช้าง ช้างกลาง
71 โรงเรียนวัดจันดี หลักช้าง ช้างกลาง 0-7548-6315
72 โรงเรียนบ้านควนตม หลักช้าง ช้างกลาง
73 โรงเรียนบ้านนาปราน หลักช้าง ช้างกลาง
74 โรงเรียนจุฑาวิทย์ ถ้ำพรรณรา
75 โรงเรียนบ้านแพรกกลาง คลองเส ถ้ำพรรณรา
76 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ ดุสิต ถ้ำพรรณรา
77 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์งาม ดุสิต ถ้ำพรรณรา
78 โรงเรียนวัดสวนพิกุล ดุสิต ถ้ำพรรณรา
79 โรงเรียนบ้านพรุวง ดุสิต ถ้ำพรรณรา 075-450028
80 โรงเรียนพรรณราชลเขต ดุสิต ถ้ำพรรณรา
81 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ดุสิต ถ้ำพรรณรา
82 โรงเรียนวัดปากท่าซอง ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
83 โรงเรียนบ้านปลายรา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
84 โรงเรียนบ้านนาพา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
85 โรงเรียนบ้านปลายเส ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
86 โรงเรียนวัดควนกอ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา 075306234
87 โรงเรียนบ้านวังตลับ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
88 โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้มค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กะปาง ทุ่งสง
89 โรงเรียนบ้านพูน กะปาง ทุ่งสง
90 โรงเรียนวัดกะโสม กะปาง ทุ่งสง 00000000
91 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กะปาง ทุ่งสง
92 โรงเรียนอนุบาลคำหง กะปาง ทุ่งสง
93 โรงเรียนบ้านคลองตูก กะปาง ทุ่งสง
94 โรงเรียนอนุบาลคำแหง กะปาง ทุ่งสง 0878862729, 075495153
95 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ควนกรด ทุ่งสง
96 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ควนกรด ทุ่งสง
97 โรงเรียนบ้านหน้าเขา ควนกรด ทุ่งสง
98 โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 ควนกรด ทุ่งสง
99 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ชะมาย ทุ่งสง 075-412375
100 โรงเรียนวัดเขากลาย ชะมาย ทุ่งสง
101 โรงเรียนวัดวังหีบ ชะมาย ทุ่งสง 0818801236
102 โรงเรียนตันติวัตร ชะมาย ทุ่งสง
103 โรงเรียนบ้านพรพรหม ชะมาย ทุ่งสง 0908027993
104 โรงเรียนมหาราช 3 ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
105 โรงเรียนทุ่งสง ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
106 โรงเรียนบ้านจำปา ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7545-0040
107 โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7577-3275
108 โรงเรียนมนต์หทัย ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
109 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
110 โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
111 โรงเรียนวัดควนชม ที่วัง ทุ่งสง 0899098898
112 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ ที่วัง ทุ่งสง 075-770035
113 โรงเรียนวัดก้างปลา ที่วัง ทุ่งสง 075-538311
114 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ที่วัง ทุ่งสง
115 โรงเรียนบ้านชายคลอง ที่วัง ทุ่งสง 0818801236
116 โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังยวน ที่วัง ทุ่งสง 0-7575-6078
117 โรงเรียนวัดศิลาราย นาหลวงเสน ทุ่งสง
118 โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง นาหลวงเสน ทุ่งสง
119 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ นาหลวงเสน ทุ่งสง
120 โรงเรียนบ้านคอกช้าง นาหลวงเสน ทุ่งสง
121 โรงเรียนบ้านเกาะปราง นาโพธิ์ ทุ่งสง
122 โรงเรียนบ้านบนควน นาโพธิ์ ทุ่งสง 075755369
123 โรงเรียนบ้านเกาะยวน นาโพธิ์ ทุ่งสง
124 โรงเรียนวัดวังขรี นาไม้ไผ่ ทุ่งสง
125 โรงเรียนวัดทุ่งส้าน นาไม้ไผ่ ทุ่งสง
126 โรงเรียนบ้านวังยาว นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 075-757238
127 โรงเรียนบ้านบ่อมอง นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 0-7575-6620
128 โรงเรียนบ้านวังธน น้ำตก ทุ่งสง
129 โรงเรียนบ้านน้ำตก น้ำตก ทุ่งสง
130 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด น้ำตก ทุ่งสง
131 โรงเรียนเจริญวัยวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง
132 โรงเรียนรัตนศึกษาชนปรีดา ปากแพรก ทุ่งสง
133 โรงเรียนเจริญวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง
134 โรงเรียนเสริมปัญญา ปากแพรก ทุ่งสง
135 โรงเรียนสตรีทุ่งสง ปากแพรก ทุ่งสง
136 โรงเรียนกาญจนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง
137 โรงเรียนรัตนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง
138 โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้ม ปากแพรก ทุ่งสง
139 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช หนองหงส์ ทุ่งสง
140 โรงเรียนบ้านนาเกิดผล หนองหงส์ ทุ่งสง 0-7532-8497
141 โรงเรียนวัดคงคาเจริญ หนองหงส์ ทุ่งสง 0-7541-2030
142 โรงเรียนบ้านคลองขุด หนองหงส์ ทุ่งสง 075302043
143 โรงเรียนบ้านนาป่าประชาสรรค์ หนองหงส์ ทุ่งสง
144 โรงเรียนบ้านไสส้าน เขาขาว ทุ่งสง
145 โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง เขาขาว ทุ่งสง 075-757579
146 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม เขาขาว ทุ่งสง 0-7545-0035
147 โรงเรียนวัดนิคมคีรี เขาขาว ทุ่งสง
148 โรงเรียนบ้านเขาตาว เขาขาว ทุ่งสง
149 โรงเรียนบ้านนาพรุ เขาโร ทุ่งสง 0-75479698
150 โรงเรียนบ้านวังเต่า เขาโร ทุ่งสง 075804170
151 โรงเรียนบ้านหนองท่อม เขาโร ทุ่งสง 075774334
152 โรงเรียนวัดเขาโร เขาโร ทุ่งสง
153 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เขาโร ทุ่งสง 075-774347 ,089-2838340
154 โรงเรียนบ้านหนองปลิง เขาโร ทุ่งสง 075363465
155 โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 075-354550 และ 075-450051
156 โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
157 โรงเรียนบ้านบางปรน กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ ไม่มี
158 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
159 โรงเรียนบ้านบ่อปลา กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
160 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 075-758030
161 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ กุแหระ ทุ่งใหญ่
162 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน กุแหระ ทุ่งใหญ่
163 โรงเรียนราชเวชพิศาล กุแหระ ทุ่งใหญ่
164 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ กุแหระ ทุ่งใหญ่ 0872684953
165 โรงเรียนวัดควนยูง ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
166 โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
167 โรงเรียนบ้านวังหิน ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
168 โรงเรียนวัดภูเขาหลัก ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 075450057
169 โรงเรียนบ้านโคกวัด ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
170 โรงเรียนวัดขนาน ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
171 โรงเรียนวัดคลังสินธาราม ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
172 โรงเรียนบ้านก่องาม ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
173 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
174 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
175 โรงเรียนวัดใหม่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
176 โรงเรียนบ้านห้วยรื่น ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
177 โรงเรียนวัดท่ายาง ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 075489082
178 โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
179 โรงเรียนบ้านบางตะเภา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 075-368677
180 โรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
181 โรงเรียนบ้านนาท่อม ท่ายาง ทุ่งใหญ่
182 โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
183 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ท่ายาง ทุ่งใหญ่
184 โรงเรียนวัดควนสระบัว ท่ายาง ทุ่งใหญ่
185 โรงเรียนบ้านพอโกบ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
186 โรงเรียนไกรแก้ว ท่ายาง ทุ่งใหญ่
187 โรงเรียนสุมณฑาศึกษา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7548-9237
188 โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ บางรูป ทุ่งใหญ่
189 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม บางรูป ทุ่งใหญ่
190 โรงเรียนบ้านบางรูป บางรูป ทุ่งใหญ่
191 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด บางรูป ทุ่งใหญ่
192 โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์วชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ ปริก ทุ่งใหญ่
193 โรงเรียนบ้านควนลำภู ปริก ทุ่งใหญ่
194 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ปริก ทุ่งใหญ่ 093-7926501
195 โรงเรียนวัดควน ปริก ทุ่งใหญ่ 075758242
196 โรงเรียนบ้านควนอวดพัน ปริก ทุ่งใหญ่ 0-7548-9192
197 โรงเรียนบ้านหนองคล้า ปริก ทุ่งใหญ่
198 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม ปริก ทุ่งใหญ่ 086-102-6326
199 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ปริก ทุ่งใหญ่
200 โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ ปริก ทุ่งใหญ่
201 โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ ปริก ทุ่งใหญ่
202 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ทุ่งสง นาบอน 075-479460
203 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ทุ่งสง นาบอน 0878976044
204 โรงเรียนวัดหนองดี ทุ่งสง นาบอน 0-7530-0915
205 โรงเรียนบ้านคลองโอม ทุ่งสง นาบอน
206 โรงเรียนบ้านไสยูงปัก ทุ่งสง นาบอน
207 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน นาบอน นาบอน
208 โรงเรียนบ้านคลองจัง (วรรณ - สิงห์อุทิศ) นาบอน นาบอน
209 โรงเรียนประชาอุทิศ นาบอน นาบอน
210 โรงเรียนบ้านนาบอน นาบอน นาบอน
211 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นาบอน นาบอน
212 โรงเรียนสหมิตรบำรุง นาบอน นาบอน
213 โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ นาบอน นาบอน
214 โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 แก้วแสน นาบอน
215 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ แก้วแสน นาบอน
216 โรงเรียนวัดเกาะสระ แก้วแสน นาบอน
217 โรงเรียนนาบอน แก้วแสน นาบอน
218 โรงเรียนบ้านหนองยาง แก้วแสน นาบอน 08-10822132 , 08-64705185
219 โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย บางขัน บางขัน
220 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว บางขัน บางขัน
221 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ บางขัน บางขัน
222 โรงเรียนบ้านควนประ บางขัน บางขัน 086-2674004
223 โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางขัน บางขัน
224 โรงเรียนบ้านปากแพรก บางขัน บางขัน 0-7537-1058
225 โรงเรียนบ้านเขาวง บ้านนิคม บางขัน
226 โรงเรียนบ้านนาตำเสา บ้านนิคม บางขัน
227 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน บ้านนิคม บางขัน 075-845-365
228 โรงเรียนสมสรร บ้านนิคม บางขัน
229 โรงเรียนวัดลำนาว บ้านลำนาว บางขัน ๐๗๕-๓๗๑๐๕๑
230 โรงเรียนบางขันวิทยา บ้านลำนาว บางขัน
231 โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ บ้านลำนาว บางขัน
232 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ บ้านลำนาว บางขัน
233 โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 บ้านลำนาว บางขัน 075450074
234 โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ บ้านลำนาว บางขัน
235 โรงเรียนบ้านไสยาสน์ บ้านลำนาว บางขัน 075-371199
236 โรงเรียนวัดวังหิน วังหิน บางขัน
237 โรงเรียนบ้านสวน วังหิน บางขัน
238 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) วังหิน บางขัน
239 โรงเรียนบ้านหนองเจ วังหิน บางขัน
240 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง กะทูน พิปูน
241 โรงเรียนวัดนางเอื้อย กะทูน พิปูน
242 โรงเรียนวัดปากจัง กะทูน พิปูน
243 โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 กะทูน พิปูน
244 โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว ควนกลาง พิปูน
245 โรงเรียนบ้านวังวัว ควนกลาง พิปูน
246 โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว ควนกลาง พิปูน
247 โรงเรียนวัดมังคลาราม พิปูน พิปูน 0-7549-9010
248 โรงเรียนวัดโบราณาราม พิปูน พิปูน
249 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง พิปูน พิปูน
250 โรงเรียนอนุบาลพิปูนวิทยา พิปูน พิปูน
251 โรงเรียนบ้านนาเหนือ ยางค้อม พิปูน
252 โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ ยางค้อม พิปูน 089-9082971
253 โรงเรียนวัดยางค้อม ยางค้อม พิปูน
254 โรงเรียนวัดในไร่ เขาพระ พิปูน
255 โรงเรียนบ้านปากระแนะ เขาพระ พิปูน
256 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร เขาพระ พิปูน 0-7537-2495
257 โรงเรียนวัดหน้าเขา เขาพระ พิปูน