ผู้บริหาร

นายพงศ์สิทธิ์ สิริกาญจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
การบริหารงานงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/08/2020
ปรับปรุง 20/01/2023
สถิติผู้เข้าชม 203484
Page Views 271003
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนพิชัยสิทยธิ์ศึกษา ฉวาง
2 โรงเรียนประสานศิลป์ศึกษา ฉวาง
3 โรงเรียนบ้านคลองขัน กะเปียด ฉวาง
4 โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ กะเปียด ฉวาง
5 โรงเรียนวัดกะเปียด กะเปียด ฉวาง
6 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด ฉวาง ฉวาง
7 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ฉวาง ฉวาง
8 โรงเรียนอักษรวิทย์ ฉวาง ฉวาง
9 โรงเรียนฉวาง ฉวาง ฉวาง
10 โรงเรียนวัดวังม่วง ฉวาง ฉวาง
11 โรงเรียนวัดควนสูง ฉวาง ฉวาง
12 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ฉวาง ฉวาง 075-481416
13 โรงเรียนฉวางสงเคราะห์ ฉวาง ฉวาง
14 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ฉวาง ฉวาง 075481202
15 โรงเรียนวัดโคกเมรุ นากะชะ ฉวาง
16 โรงเรียนวัดมะเฟือง นากะชะ ฉวาง
17 โรงเรียนบ้านนาเส โรงเรียนดีประจำตำบลนากะชะ นากะชะ ฉวาง 0-7576-2528
18 โรงเรียนวัดนาเขลียง นาเขลียง ฉวาง
19 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม นาเขลียง ฉวาง
20 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว นาแว ฉวาง
21 โรงเรียนวัดควนยูง นาแว ฉวาง
22 โรงเรียนวัดศิลา นาแว ฉวาง
23 โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ นาแว ฉวาง
24 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ นาแว ฉวาง
25 โรงเรียนบ้านโคกยาง ละอาย ฉวาง
26 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ ละอาย ฉวาง
27 โรงเรียนบ้านป่าพาด ละอาย ฉวาง 082-2762660
28 โรงเรียนบ้านสวนอาย ละอาย ฉวาง
29 โรงเรียนวัดมะปรางงาม ละอาย ฉวาง
30 โรงเรียนบ้านเศลาใต้ ละอาย ฉวาง
31 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง ละอาย ฉวาง 075-361614
32 โรงเรียนอนุบาลบุญญธิดา ละอาย ฉวาง
33 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญอาภา หลักช้าง ฉวาง
34 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม ห้วยปริก ฉวาง 08-1273-1952
35 โรงเรียนบ้านห้วยปริก ห้วยปริก ฉวาง
36 โรงเรียนบ้านคลองสาย ห้วยปริก ฉวาง 075450020
37 โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว ไม้เรียง ฉวาง 0-7540-8271
38 โรงเรียนเจริญมิตร ไม้เรียง ฉวาง
39 โรงเรียนบ้านกันละ ไม้เรียง ฉวาง
40 โรงเรียนวัดไม้เรียง ไม้เรียง ฉวาง
41 โรงเรียนวัดหาดสูง ไม้เรียง ฉวาง 07-671238
42 โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ไม้เรียง ฉวาง
43 โรงเรียนเจริญวิทย์ ไสหร้า ฉวาง 075-486737
44 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ไสหร้า ฉวาง
45 โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร ไสหร้า ฉวาง
46 โรงเรียนสหวิทยากร ไสหร้า ฉวาง
47 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล ไสหร้า ฉวาง
48 โรงเรียนบ้านควน ไสหร้า ฉวาง 0-7548-1419
49 โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง ไสหร้า ฉวาง
50 โรงเรียนวัดโคกหาด ไสหร้า ฉวาง 075-419122
51 โรงเรียนวัดควนสะตอ ไสหร้า ฉวาง
52 โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 ช้างกลาง ช้างกลาง
53 โรงเรียนบ้านนา ช้างกลาง ช้างกลาง
54 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน ช้างกลาง ช้างกลาง
55 โรงเรียนวัดควนส้าน ช้างกลาง ช้างกลาง
56 โรงเรียนบ้านกุยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง
57 โรงเรียนจันดีพิทยาคม ช้างกลาง ช้างกลาง
58 โรงเรียนบ้านจันดี ช้างกลาง ช้างกลาง
59 โรงเรียนบ้านคลองงา ช้างกลาง ช้างกลาง
60 โรงเรียนบ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง
61 โรงเรียนบ้านคลองกุย ช้างกลาง ช้างกลาง
62 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา ช้างกลาง ช้างกลาง
63 โรงเรียนวัดสวนขัน สวนขัน ช้างกลาง
64 โรงเรียนบ้านคลองปีก สวนขัน ช้างกลาง
65 โรงเรียนบ้านคลองปีกเหนือ สวนขัน ช้างกลาง
66 โรงเรียนพิศิษฐ์อนุสรณ์ สวนขัน ช้างกลาง
67 โรงเรียนบ้านไทรงาม สวนขัน ช้างกลาง
68 โรงเรียนพึ่งตนเอง หลักช้าง ช้างกลาง
69 โรงเรียนบ้านหนองเตย หลักช้าง ช้างกลาง
70 โรงเรียนวัดจันดี หลักช้าง ช้างกลาง 0-7548-6315
71 โรงเรียนบ้านนาปราน หลักช้าง ช้างกลาง
72 โรงเรียนวัดหลักช้าง หลักช้าง ช้างกลาง
73 โรงเรียนบ้านควนตม หลักช้าง ช้างกลาง
74 โรงเรียนจุฑาวิทย์ ถ้ำพรรณรา
75 โรงเรียนบ้านแพรกกลาง คลองเส ถ้ำพรรณรา
76 โรงเรียนวัดสวนพิกุล ดุสิต ถ้ำพรรณรา
77 โรงเรียนบ้านพรุวง ดุสิต ถ้ำพรรณรา 075-450028
78 โรงเรียนพรรณราชลเขต ดุสิต ถ้ำพรรณรา
79 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ ดุสิต ถ้ำพรรณรา
80 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์งาม ดุสิต ถ้ำพรรณรา
81 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ดุสิต ถ้ำพรรณรา
82 โรงเรียนบ้านปลายรา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
83 โรงเรียนบ้านปลายเส ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
84 โรงเรียนบ้านนาพา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
85 โรงเรียนวัดควนกอ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา 075306234
86 โรงเรียนบ้านวังตลับ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
87 โรงเรียนวัดปากท่าซอง ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
88 โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้มค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กะปาง ทุ่งสง
89 โรงเรียนบ้านพูน กะปาง ทุ่งสง
90 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กะปาง ทุ่งสง
91 โรงเรียนวัดกะโสม กะปาง ทุ่งสง 00000000
92 โรงเรียนบ้านคลองตูก กะปาง ทุ่งสง
93 โรงเรียนอนุบาลคำแหง กะปาง ทุ่งสง 0878862729, 075495153
94 โรงเรียนอนุบาลคำหง กะปาง ทุ่งสง
95 โรงเรียนบ้านหน้าเขา ควนกรด ทุ่งสง
96 โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 ควนกรด ทุ่งสง
97 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ควนกรด ทุ่งสง
98 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ควนกรด ทุ่งสง
99 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ชะมาย ทุ่งสง 075-412375
100 โรงเรียนวัดเขากลาย ชะมาย ทุ่งสง
101 โรงเรียนวัดวังหีบ ชะมาย ทุ่งสง 0818801236
102 โรงเรียนตันติวัตร ชะมาย ทุ่งสง
103 โรงเรียนบ้านพรพรหม ชะมาย ทุ่งสง 0908027993
104 โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7577-3275
105 โรงเรียนมนต์หทัย ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
106 โรงเรียนทุ่งสง ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
107 โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
108 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
109 โรงเรียนบ้านจำปา ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7545-0040
110 โรงเรียนมหาราช 3 ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
111 โรงเรียนบ้านชายคลอง ที่วัง ทุ่งสง 0818801236
112 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ที่วัง ทุ่งสง
113 โรงเรียนวัดก้างปลา ที่วัง ทุ่งสง 075-538311
114 โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังยวน ที่วัง ทุ่งสง 0-7575-6078
115 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ ที่วัง ทุ่งสง 075-770035
116 โรงเรียนวัดควนชม ที่วัง ทุ่งสง 0899098898
117 โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง นาหลวงเสน ทุ่งสง
118 โรงเรียนบ้านคอกช้าง นาหลวงเสน ทุ่งสง
119 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ นาหลวงเสน ทุ่งสง
120 โรงเรียนวัดศิลาราย นาหลวงเสน ทุ่งสง
121 โรงเรียนบ้านเกาะยวน นาโพธิ์ ทุ่งสง
122 โรงเรียนบ้านบนควน นาโพธิ์ ทุ่งสง 075755369
123 โรงเรียนบ้านเกาะปราง นาโพธิ์ ทุ่งสง
124 โรงเรียนวัดวังขรี นาไม้ไผ่ ทุ่งสง
125 โรงเรียนวัดทุ่งส้าน นาไม้ไผ่ ทุ่งสง
126 โรงเรียนบ้านวังยาว นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 075-757238
127 โรงเรียนบ้านบ่อมอง นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 0-7575-6620
128 โรงเรียนบ้านวังธน น้ำตก ทุ่งสง
129 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด น้ำตก ทุ่งสง
130 โรงเรียนบ้านน้ำตก น้ำตก ทุ่งสง
131 โรงเรียนรัตนศึกษาชนปรีดา ปากแพรก ทุ่งสง
132 โรงเรียนเจริญวัยวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง
133 โรงเรียนเสริมปัญญา ปากแพรก ทุ่งสง
134 โรงเรียนเจริญวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง
135 โรงเรียนสตรีทุ่งสง ปากแพรก ทุ่งสง
136 โรงเรียนรัตนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง
137 โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้ม ปากแพรก ทุ่งสง
138 โรงเรียนกาญจนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง
139 โรงเรียนบ้านคลองขุด หนองหงส์ ทุ่งสง 075302043
140 โรงเรียนบ้านนาเกิดผล หนองหงส์ ทุ่งสง 0-7532-8497
141 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช หนองหงส์ ทุ่งสง
142 โรงเรียนวัดคงคาเจริญ หนองหงส์ ทุ่งสง 0-7541-2030
143 โรงเรียนบ้านนาป่าประชาสรรค์ หนองหงส์ ทุ่งสง
144 โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง เขาขาว ทุ่งสง 075-757579
145 โรงเรียนบ้านไสส้าน เขาขาว ทุ่งสง
146 โรงเรียนบ้านเขาตาว เขาขาว ทุ่งสง
147 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม เขาขาว ทุ่งสง 0-7545-0035
148 โรงเรียนวัดนิคมคีรี เขาขาว ทุ่งสง
149 โรงเรียนบ้านวังเต่า เขาโร ทุ่งสง 075804170
150 โรงเรียนบ้านนาพรุ เขาโร ทุ่งสง 0-75479698
151 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เขาโร ทุ่งสง 075-774347 ,089-2838340
152 โรงเรียนบ้านหนองท่อม เขาโร ทุ่งสง 075774334
153 โรงเรียนวัดเขาโร เขาโร ทุ่งสง
154 โรงเรียนบ้านหนองปลิง เขาโร ทุ่งสง 075363465
155 โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 075-354550 และ 075-450051
156 โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
157 โรงเรียนบ้านบางปรน กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ ไม่มี
158 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
159 โรงเรียนบ้านบ่อปลา กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
160 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 075-758030
161 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน กุแหระ ทุ่งใหญ่
162 โรงเรียนราชเวชพิศาล กุแหระ ทุ่งใหญ่
163 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ กุแหระ ทุ่งใหญ่ 0872684953
164 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ กุแหระ ทุ่งใหญ่
165 โรงเรียนวัดควนยูง ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
166 โรงเรียนบ้านวังหิน ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
167 โรงเรียนบ้านโคกวัด ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
168 โรงเรียนวัดภูเขาหลัก ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 075450057
169 โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
170 โรงเรียนวัดคลังสินธาราม ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
171 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
172 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
173 โรงเรียนวัดใหม่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
174 โรงเรียนบ้านห้วยรื่น ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
175 โรงเรียนบ้านก่องาม ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
176 โรงเรียนวัดขนาน ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
177 โรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
178 โรงเรียนบ้านบางตะเภา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 075-368677
179 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ท่ายาง ทุ่งใหญ่
180 โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
181 โรงเรียนบ้านนาท่อม ท่ายาง ทุ่งใหญ่
182 โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
183 โรงเรียนวัดควนสระบัว ท่ายาง ทุ่งใหญ่
184 โรงเรียนบ้านพอโกบ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
185 โรงเรียนไกรแก้ว ท่ายาง ทุ่งใหญ่
186 โรงเรียนสุมณฑาศึกษา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7548-9237
187 โรงเรียนวัดท่ายาง ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 075489082
188 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด บางรูป ทุ่งใหญ่
189 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม บางรูป ทุ่งใหญ่
190 โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ บางรูป ทุ่งใหญ่
191 โรงเรียนบ้านบางรูป บางรูป ทุ่งใหญ่
192 โรงเรียนบ้านควนอวดพัน ปริก ทุ่งใหญ่ 0-7548-9192
193 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ปริก ทุ่งใหญ่ 093-7926501
194 โรงเรียนวัดควน ปริก ทุ่งใหญ่ 075758242
195 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม ปริก ทุ่งใหญ่ 086-102-6326
196 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ปริก ทุ่งใหญ่
197 โรงเรียนบ้านหนองคล้า ปริก ทุ่งใหญ่
198 โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ ปริก ทุ่งใหญ่
199 โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์วชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ ปริก ทุ่งใหญ่
200 โรงเรียนบ้านควนลำภู ปริก ทุ่งใหญ่
201 โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ ปริก ทุ่งใหญ่
202 โรงเรียนวัดหนองดี ทุ่งสง นาบอน 0-7530-0915
203 โรงเรียนบ้านคลองโอม ทุ่งสง นาบอน
204 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ทุ่งสง นาบอน 0878976044
205 โรงเรียนบ้านไสยูงปัก ทุ่งสง นาบอน
206 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ทุ่งสง นาบอน 075-479460
207 โรงเรียนประชาอุทิศ นาบอน นาบอน
208 โรงเรียนสหมิตรบำรุง นาบอน นาบอน
209 โรงเรียนบ้านนาบอน นาบอน นาบอน
210 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นาบอน นาบอน
211 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน นาบอน นาบอน
212 โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ นาบอน นาบอน
213 โรงเรียนบ้านคลองจัง (วรรณ - สิงห์อุทิศ) นาบอน นาบอน
214 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ แก้วแสน นาบอน
215 โรงเรียนนาบอน แก้วแสน นาบอน
216 โรงเรียนวัดเกาะสระ แก้วแสน นาบอน
217 โรงเรียนบ้านหนองยาง แก้วแสน นาบอน 08-10822132 , 08-64705185
218 โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 แก้วแสน นาบอน
219 โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย บางขัน บางขัน
220 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ บางขัน บางขัน
221 โรงเรียนบ้านควนประ บางขัน บางขัน 086-2674004
222 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว บางขัน บางขัน
223 โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางขัน บางขัน
224 โรงเรียนบ้านปากแพรก บางขัน บางขัน 0-7537-1058
225 โรงเรียนบ้านนาตำเสา บ้านนิคม บางขัน
226 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน บ้านนิคม บางขัน 075-845-365
227 โรงเรียนบ้านเขาวง บ้านนิคม บางขัน
228 โรงเรียนสมสรร บ้านนิคม บางขัน
229 โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ บ้านลำนาว บางขัน
230 โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ บ้านลำนาว บางขัน
231 โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 บ้านลำนาว บางขัน 075450074
232 โรงเรียนบ้านไสยาสน์ บ้านลำนาว บางขัน 075-371199
233 โรงเรียนบางขันวิทยา บ้านลำนาว บางขัน
234 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ บ้านลำนาว บางขัน
235 โรงเรียนวัดลำนาว บ้านลำนาว บางขัน ๐๗๕-๓๗๑๐๕๑
236 โรงเรียนบ้านสวน วังหิน บางขัน
237 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) วังหิน บางขัน
238 โรงเรียนบ้านหนองเจ วังหิน บางขัน
239 โรงเรียนวัดวังหิน วังหิน บางขัน
240 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง กะทูน พิปูน
241 โรงเรียนวัดนางเอื้อย กะทูน พิปูน
242 โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 กะทูน พิปูน
243 โรงเรียนวัดปากจัง กะทูน พิปูน
244 โรงเรียนบ้านวังวัว ควนกลาง พิปูน
245 โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว ควนกลาง พิปูน
246 โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว ควนกลาง พิปูน
247 โรงเรียนวัดโบราณาราม พิปูน พิปูน
248 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง พิปูน พิปูน
249 โรงเรียนอนุบาลพิปูนวิทยา พิปูน พิปูน
250 โรงเรียนวัดมังคลาราม พิปูน พิปูน 0-7549-9010
251 โรงเรียนบ้านนาเหนือ ยางค้อม พิปูน
252 โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ ยางค้อม พิปูน 089-9082971
253 โรงเรียนวัดยางค้อม ยางค้อม พิปูน
254 โรงเรียนบ้านปากระแนะ เขาพระ พิปูน
255 โรงเรียนวัดหน้าเขา เขาพระ พิปูน
256 โรงเรียนวัดในไร่ เขาพระ พิปูน
257 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร เขาพระ พิปูน 0-7537-2495