แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ / 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 804.61 KB
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.2 KB