คณะผู้บริหาร

นายเฉลิมชัย จิตรสำรวย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา