ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 64
ประกาศปิดเรียน
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 63
ตารางสอบและกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 63
รายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) การจ้างเหมาบริการตำแหน่งแม่บ้าน โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 63
ประกาศโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม รับสมัครแม่บ้าน
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 63
เอกสารปลดประกาศ-จัดซื้อจัดจ้าง
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 63
ประกาศ-ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล-วงโยธวาทิต
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 63
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 และ ตารางสอบ
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 63