รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 687.76 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 662.85 KB