ติดต่อเรา
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
181 หมู่ที่ 3 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด   ตำบลที่วัง  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80310
เบอร์โทรสาร 0-7536-3484


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :