ข่าวประชาสัมพันธ์
สารนุกรมไทยสำหรับเยาวชน
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 65
ประกาศการรับสมัครนักเรียน 2565
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงฝึกงาน 102/27
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 64
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 มัธยมศึกษาปีที่ 1-5
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 64
ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 64
รายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) การจ้างเหมาบริการตำแหน่งแม่บ้าน โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 63
ประกาศโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม รับสมัครแม่บ้าน
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 63
เอกสารปลดประกาศ-จัดซื้อจัดจ้าง
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 63
ประกาศ-ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล-วงโยธวาทิต
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 63
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 และ ตารางสอบ
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 63